2020

ilustrace

Datum emise

Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky: 31. 12. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006092)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006100)

Toto datum se týká emisí pořízených v upisovacím období 21. 9. 2020 - 22. 12. 2020.

-

Upisovací období

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky: 23. 12. 2020 - 19. 3. 2021.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006134)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006142)

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu dluhopisů na platební účet

Cenu úpisu pořizovaných dluhopisů v upisovacím období od 21. 9. 2020 do 22. 12. 2020 je třeba uhradit do 23. 12. 2020. K tomuto datu již musí být peněžní prostředky připsány na platebním účtu určeném pro úhradu ceny dluhopisů.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006092)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006100)

Nejzazší datum úhrady byl stanoven na 23. 12. 2020.

Datum emise

Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky: 1. 10. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006019)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006001)

Toto datum se týká emisí pořízených v upisovacím období 15. 6. 2020 - 18. 9. 2020.

-

Upisovací období

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky: 21. 9. 2020 - 22. 12. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006092)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006100)

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

-

Období pro podávání žádostí o reinvestici jmenovité hodnoty

Období pro podávání žádostí o reinvestici jmenovité hodnoty: 21. 9. 2020 - 11. 11. 2020.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

Období pro podání žádosti o reinvestici dluhopisů splatných dne 12. 12. 2020.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu dluhopisů na platební účet

Cenu úpisu pořizovaných dluhopisů v upisovacím období od 15. 6. 2020 do 18. 9. 2020 je třeba uhradit do 21. 9. 2020. K tomuto datu již musí být peněžní prostředky připsány na platebním účtu určeném pro úhradu ceny dluhopisů.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006019)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006001)

Nejzazší datum úhrady byl stanoven na 21. 9. 2020.

Datum emise

Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky: 1. 7. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005896)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005904)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005912)

Toto datum se týká emisí pořízených v upisovacím období 16. 3. 2020 - 12. 6. 2020.

-

Upisovací období

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky: 15. 6. 2020 - 18. 9. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006019)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001006001)

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu dluhopisů na platební účet

Cenu úpisu objednaných dluhopisů v upisovacím období od 16. 3. 2020 do 12. 6. 2020 je třeba uhradit do 15. 6. 2020. K tomuto datu již musí být peněžní prostředky připsány na platebním účtu určeném pro úhradu ceny dluhopisů.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005896)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005904)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005912)

Nejzazší datum úhrady byl stanoven na 15. 6. 2020.

Datum předčasného splacení

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2020.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020.

Datum splatnosti proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990)

Datum splatnosti proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Jmenovitá hodnota bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2020.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení: 1. 4. 2020 - 30. 4. 2020.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2020.

Datum emise

Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky: 1. 4. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005813)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005821)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005805)

Toto datum se týká emisí pořízených v upisovacím období 23. 12. 2019 - 13. 3. 2020.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu dluhopisů na platební účet

Cenu úpisu pořizovaných dluhopisů v upisovacím období od 23. 12. 2019 do 13. 3. 2020 je třeba uhradit do 16. 3. 2020. K tomuto datu již musí být peněžní prostředky připsány na platebním účtu určeném pro úhradu ceny dluhopisů.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005813)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005821)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005805)

Nejzazší datum úhrady byl stanoven na 16. 3. 2020.

-

Upisovací období

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky: 16. 3. 2020 - 12. 6. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005896)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005904)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005912)

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

Datum předčasného splacení

Datum předčasného splacení: 1. 2. 2020. 

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005623)

 Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 11. 2019 - 29. 11. 2019.

 

Reinvestice výnosu

Reinvestice výnosu Dluhopisu Republiky za výnosové období: 1. 2. 2019 - 1. 2. 2020.

 •   reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005623) 

 Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 2. 1. 2020.

Datum emise

Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky: 2. 1. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005763)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005771)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005789)

Toto datum se týká emisí pořízených v upisovacím období 16. 9. 2019 – 20. 12. 2019.