Jak investovat

Finančně zaměřené rady pro jednoduché pořízení a správu investovaných finančních prostředků prostřednictvím nejbezpečnějšího konzervativního způsobu spoření jakým jsou státní dluhopisy pro občany.

ilustrace

Příručka investora

Podrobný průvodce nákupem státních dluhopisů, který ulehčuje pořízení nejlépe vyhovujícího investičního nástroje a vede k úspěšnému zhodnocení finančních prostředků.

Upisovací období

Pro každou emisi státních dluhopisů je stanoveno upisovací období, ve kterém je možné si pořídit státní dluhopisy prostřednictvím smluvních distributorů Ministerstva financí.

Přehled poplatků

Státní dluhopisy jsou dostupné pro okruh drobných investorů, který je vymezen emisními podmínkami. Jejich pořízení po úhradě jejich ceny není zatíženo žádnými poplatky. Zpoplatněny jsou pouze nadstandardní služby.

Reinvestice jmenovité hodnoty

Při reinvestici celkové jmenovité hodnoty státních dluhopisů nebo její části, popř. posledního výnosu dluhopisů, se k datu splatnosti nevyplácí peněžní prostředky bezhotovostním převodem na platební účet vlastníka dluhopisů, ale jsou reinvestovány do předem určených státních dluhopisů.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu poskytuje vlastníkovi státních dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup k informacím o stavu majetkového účtu a umožňuje podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení státních dluhopisů a případně měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu.

Čestné prohlášení

V případě podání žádosti o úpis emise Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu je nutné vyplnit Čestné prohlášení, přesáhne-li upisovaný počet kusů dluhopisů každé jednotlivé emise hodnotu stanovenou příslušnými emisními podmínkami.