2018

ilustrace

-

Upisovací období

 

Upisovací období emise Dluhopisu Republiky: 3. 12. 2018 - 18. 1. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005623)                                                                                             

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196 a CZ0001004303), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2018.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 12. 2018.

Datum předčasného splacení variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 10. 2018 – 31. 10. 2018.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196 a CZ0001004303), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 3. 4. 2018 – 30. 4. 2018.

Reinvestice výnosů variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos za výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2018.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2018.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2018.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos za výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2018.

Reinvestice výnosů reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014. Výnos za výnosové období 12. 6. 2017 – 12. 6. 2018 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2018.
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos za výnosové období 12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2018.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos za výnosové období 12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2018.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos za výnosové období 12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2018.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos za výnosové období 12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2018.

Oznámení o stanovení průměrné referenční úrokové sazby variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) - výnosové období 12. 12. 2018 – 12. 6. 2019

Oznámení Ministerstva financí o stanovení průměrné referenční úrokové sazby:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,

Výnos za výnosové období 12. 12. 2018 – 12. 6. 2019 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2019.

Oznámení o stanovení průměrné referenční úrokové sazby variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) - výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2018

Oznámení Ministerstva financí o stanovení průměrné referenční úrokové sazby:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,

Výnos za výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2018.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) - výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2018

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2018 – 12. 12. 2018 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2018.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) - výnosové období 12. 12. 2017 – 12. 6. 2018

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 12. 2017 – 12. 6. 2018 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2018, v případě proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2018.

Datum splatnosti kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196)

Datum splatnosti kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013 a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013. Jmenovitá hodnota bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2018.

Datum splatnosti kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Datum splatnosti kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013 a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013. Jmenovitá hodnota bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2018.