2019

ilustrace

-

Upisovací období

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky: 23. 12. 2019 - 13. 3. 2020.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005813)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005821)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005805)

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu dluhopisů na platební účet

Cenu úpisu pořizovaných dluhopisů v upisovacím období od 16. 9. 2019 do 20. 12. 2019 je třeba uhradit do 23. 12. 2019. K tomuto datu již musí být peněžní prostředky připsány na platebním účtu určeném pro úhradu ceny dluhopisů.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005763)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005771)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005789)

 Nejzazší datum úhrady byl stanoven na 23. 12. 2019.

Datum předčasného splacení

Datum předčasného splacení: 12. 12. 2019.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003990)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 10. 2019 – 31. 10. 2019.

Reinvestice výnosu

Reinvestice výnosu spořicích státních dluhopisů za výnosové období: 12. 6. 2019 - 12. 12. 2019.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003990)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2019.

Oznámení o stanovení průměrné referenční úrokové sazby variabilního spořicího státního dluhopisu

Oznámení Ministerstva financí o stanovení průměrné referenční úrokové sazby spořicího státního dluhopisu za výnosové období: 12. 12. 2019 - 12. 6. 2020.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)

Výnos obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2020.

 

Oznámení o výnosu proti-inflačních spořicích státních dluhopisů

Oznámení Ministerstva financí o výnosu spořicích státních dluhopisů za výnosové období: 12. 6. 2019 - 12. 12. 2019. 

 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003990)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

Výnos obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2019.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení: 1. 11. 2019 - 29. 11. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005623)

Datum předčasného splacení: 1. 2. 2020.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení: 1. 10. 2019 - 31. 10. 2019.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003990)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

Datum předčasného splacení: 12. 12. 2019.

Datum emise

Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky: 1. 10. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005730)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005722)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005748)

Toto datum se týká emisí pořízených v upisovacím období 1. 7. 2019 – 13. 9. 2019.

-

Upisovací období

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky: 16. 9. 2019 - 20. 12. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005763)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005771)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005789)

 Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu dluhopisů na platební účet

Cenu úpisu pořizovaných dluhopisů v upisovacím období od 1. 7. 2019 do 13. 9. 2019 je třeba uhradit do 16. 9. 2019. K tomuto datu již musí být peněžní prostředky připsány na platebním účtu určeném pro úhradu ceny dluhopisů.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005730)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005722)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005748)

 Nejzazší datu úhrady byl stanoven na  16. 9. 2019.

-

Upisovací období

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky: 1. 7. 2019 - 13. 9. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005730)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005722)
 • fixní Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005748)

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

Datum emise

Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky: 1. 7. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005649)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005714)

Toto datum se týká emisí pořízených v upisovacím období 18. 3. 2019 – 14. 6. 2019.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu dluhopisů na platební účet

Cenu úpisu pořizovaných dluhopisů v upisovacím období od 18. 3. 2019 do 14. 6. 2019 je třeba uhradit do 17. 6. 2019. K tomuto datu již musí být peněžní prostředky připsány na platebním účtu určeném pro úhradu ceny dluhopisů.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005649)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005714)

Nejzazší datum úhrady byl stanoven na 17. 6. 2019.

Datum předčasného splacení

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2019.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003990)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 4. 2019 – 30. 4. 2019.

Datum splatnosti

Datum splatnosti spořicích státních dluhopisů: 12. 6. 2019.

 • reinvestiční spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004303) vydaný 12. 6. 2014
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003586) vydaný 12. 6. 2012

Kromě jmenovité hodnoty bude vlastníkům dluhopisů vyplacen výnos za poslední výnosové období.

Reinvestice výnosu

Reinvestice výnosu spořicích státních dluhopisů za výnosové období: 12. 12. 2018 - 12. 6. 2019.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311) vydaný 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2019.
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003990) vydaný 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2019.
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204) vydaný 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2019.

Oznámení o stanovení průměrné referenční úrokové sazby variabilního spořicího státního dluhopisu

Oznámení Ministerstva financí o stanovení průměrné referenční úrokové sazby spořicího státního dluhopisu za výnosové období: 12. 6. 2019 - 12. 12. 2019.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)

Výnos obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2019.

 

Oznámení o výnosu proti-inflačních spořicích státních dluhopisů

Oznámení Ministerstva financí o výnosu spořicích státních dluhopisů za výnosové období: 12. 12. 2018 - 12. 6. 2019.

 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003586)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003990)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

V případě proti-inflačních spořicích státních dluhopisů (ISIN CZ0001003586 a CZ0001003990) obdrží příslušný výnos osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2019. V případě proti-inflačního spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ0001004204) obdrží výnos formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2019.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení: 1. 4. 2019 - 30. 4. 2019.

 • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003990)
 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204)

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2019.

Datum emise

Datum vydání emise Dluhopisu Republiky: 1. 4. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005631)

Toto datum se týká emise pořízené v upisovacím období 21. 1. 2019 – 15. 3. 2019.

Nejzazší datum pro připsání ceny úpisu dluhopisů na platební účet

Cenu úpisu pořizovaných dluhopisů v upisovacím období od 21. 1. 2019 do 15. 3. 2019 je třeba uhradit do 20. 3. 2019. K tomuto datu již musí být peněžní prostředky připsány na platebním účtu určeném pro úhradu ceny dluhopisů.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005631)

Nejzazší termín úhrady byl stanoven na 20. 3. 2019.

-

Upisovací období

Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky: 18. 3. 2019 - 14. 6. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005649)
 • proti-inflační Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005714)

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

-

Období pro podávání žádostí o reinvestici jmenovité hodnoty

Období pro podávání žádostí o reinvestici jmenovité hodnoty: 18. 3. 2019 - 9. 5. 2019.

 • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001003586)
 • reinvestiční spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004303)

Období pro podání žádosti o reinvestici dluhopisů splatných dne 12. 6. 2019.

Datum emise

Datum vydání emise Dluhopisu Republiky: 1. 2. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005623)

Toto datum se týká emise pořízené v upisovacím období 3. 12. 2018 – 18. 1. 2019.

-

Upisovací období

Upisovací období emise Dluhopisu Republiky: 21. 1. 2019 - 15. 3. 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005631)

Z rozhodnutí Ministerstva financí může být upisovací období předčasně ukončeno.

-

Období pro připsání ceny úpisu dluhopisů na platební účet

Cenu úpisu dluhopisů je možné uhradit nejdříve od 1. 1. 2019 a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení upisovacího období, tj. peníze musí být připsány na platební účet určený pro úhradu ceny dluhopisů do 23. ledna 2019.

 • reinvestiční Dluhopis Republiky (ISIN CZ0001005623)