O dluhopisech

Státní dluhopisy určené pro občany vydává Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí. Jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci vedené Ministerstvem financí.

ilustrace

Výhody investice

Dluhopisy Republiky patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky.

Typy dluhopisů

Ministerstvo financí vydává několik typů státních dluhopisů. Každý investor si tak může vybrat investiční variantu, která nejlépe vyhovuje jeho investičnímu záměru.

Kdo může nakupovat

Státní dluhopisy jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření prostřednictvím konzervativních investičních nástrojů.

Úrokové sazby

Státní dluhopisy nabízejí výhodnou investici s garantovaným výnosem. Výnos se vypočítává za stanovené výnosové období a je určen v závislosti na typu dluhopisu.

Kalkulačky

Jednotlivé kalkulačky nabízí jednoduchý výpočet garantovaného výnosu, který přináší státní dluhopisy před zdaněním.

Oznámení

Ministerstvo financí pravidelně publikuje oznámení týkající se různých událostí spojených se státními dluhopisy.

Předčasné splacení

Ministerstvo financí umožňuje vlastníkům státních dluhopisů požádat o jejich předčasné splacení před datem řádné splatnosti dluhopisu. Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě emisních podmínek.