2015

ilustrace

Oznámení o výnosu variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) - výnosové období 12. 12. 2015 – 12. 6. 2016

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014.

Výnos za výnosové období 12. 12. 2015 – 12. 6. 2016 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2016.

Oznámení o výnosu variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) - výnosové období 12. 6. 2015 – 12. 12. 2015

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2015 – 12. 12. 2015 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.

Datum předčasného splacení reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) a variabilního SSD (ISIN CZ0001004311)

Datum předčasného splacení:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 4. 2015 – 30. 4. 2015.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196 a CZ0001004303) a variabilního SSD (ISIN CZ0001004311)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014.

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2015.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) a variabilního SSD (ISIN CZ0001004311)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014.

Datum předčasného splacení: 12. 12. 2015.

Datum předčasného splacení prémiového SSD (ISIN CZ0001004170), kuponového SSD (ISIN 0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001004170) vydaného 12. 12. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 10. 2015 – 30. 10. 2015. Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s výnosem bude vyplacena první následující pracovní den po datu předčasného splacení.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Datum předčasného splacení: 14. 9. 2015.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 3. 2015.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestiční SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 7. 2015 – 31. 7. 2015.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) a reinvestičního SSD (ISIN CZ 0001004006)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestiční SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 1. 2015 – 30. 1. 2015.

Reinvestice výnosu reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297)

Reinvestice výnosu za výnosové období 11. 11. 2014 – 11. 11. 2015:

 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 11. 10. 2015.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003305)

Vyplacení výnosu za výnosové období 11. 11. 2014 – 11. 11. 2015:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 11. 10. 2015.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení prém.SSD(ISIN CZ0001004170) kuponového SSD(ISIN CZ0001004014, CZ0001004188) reinvestičního SSD(ISIN CZ0001004006) a proti-inflačního SSD(ISIN CZ0001003586, CZ0001003990, CZ0001004204)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001004170) vydaného 12. 12. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • Proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • Proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • Proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení: 14. 12. 2015, v případě proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204), prémiového SSD (ISIN CZ0001004170) a kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) je datum předčasného splacení 12. 12. 2015.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení prém. SSD(ISIN CZ0001003982) kuponového SSD(ISIN CZ0001004014 a CZ0001004188) reinvestičního SSD(ISIN CZ0001004006) a proti-inflačního SSD(ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003982) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Datum předčasného splacení: 12. 6. 2015.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001004014), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586 a CZ0001003990)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 10. 2015 – 30. 10. 2015.

Datum předčasného splacení prémiového SSD (ISIN CZ0001003982), kuponového SSD (ISIN CZ0001004014 a CZ0001004188), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006 a CZ0001004196) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Datum předčasného splacení:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003982) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 4. 2015 – 30. 4. 2015.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) - výnosové období 12. 12. 2014 – 12. 6. 2015

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 12. 2014 – 12. 6. 2015 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2015, v případě proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2014.

Oznámení o výnosu proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204) - výnosové období 12. 6. 2015 – 12. 12. 2015

Oznámení Ministerstva financí o výnosu:

 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013,
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013.

Výnos za výnosové období 12. 6. 2015 – 12. 12. 2015 obdrží formou reinvestice výnosu osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.

Reinvestice výnosů prémiového SSD (ISIN CZ0001003982), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578, CZ0001004006 a CZ0001004303), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 6. 2014 – 12. 6. 2015:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001003982) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2015.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2015.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004006) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2015.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004303) vydaného 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2015.

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 12. 2014 – 12. 6. 2015:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2015.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2015.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2015.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 13. 5. 2015.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003560 a CZ0001004014)

Vyplacení výnosu za výnosové období 12. 6. 2014 – 12. 6. 2015:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2015.
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004014) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2015.

Reinvestice výnosů prémiového SSD (ISIN CZ0001004170), reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792 a CZ0001004196), variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) a proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586, CZ0001003990 a CZ0001004204)

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 12. 2014 – 12. 12. 2015:

 • prémiového SSD (ISIN CZ0001004170) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001004196) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.

Reinvestice výnosu za výnosové období 12. 6. 2015 – 12. 12. 2015:

 • variabilního SSD (ISIN CZ0001004311) vydaného 12. 6. 2014. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003586) vydaného 12. 6. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001003990) vydaného 12. 6. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.
 • proti-inflačního SSD (ISIN CZ0001004204) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.

Datum splatnosti prémiového SSD (ISIN CZ0001003776)

Datum splatnosti prémiového SSD (ISIN CZ0001003776) vydaného 12. 12. 2012. Jmenovitá hodnota spolu s posledním výnosem bude splacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015, a to první následující pracovní den po dni splatnosti dluhopisu.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784, CZ0001003560 a CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792, CZ0001003578 a CZ0001003297)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Datum předčasného splacení: 31. 3. 2016.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784, CZ0001003560 a CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792, CZ0001003578 a CZ0001003297)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Datum předčasného splacení: 31. 12. 2015.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784, CZ0001003560 a CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792, CZ0001003578 a CZ0001003297)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Datum předčasného splacení: 30. 9. 2015.

-

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784, CZ0001003560 a CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792, CZ0001003578 a CZ0001003297)

Období pro podávání žádostí o předčasné splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Datum předčasného splacení: 30. 6. 2015.

Datum vyplacení výnosu kuponového SSD (ISIN CZ0001003784 a CZ 0001004188)

Vyplacení výnosu za výnosové období 12. 12. 2014 – 12. 12. 2015:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001004188) vydaného 12. 12. 2013. Výnos obdrží osoba, která byla vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2015.
 • Výnos dluhopisu bude vyplacen první následující pracovní den po datu vyplacení výnosu.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784, CZ0001003560 a CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792, CZ0001003578 a CZ0001003297)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 9. 2015 – 27. 11. 2015.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784, CZ0001003560 a CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792, CZ0001003578 a CZ0001003297)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 6. 2015 – 28. 8. 2015.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784, CZ0001003560 a CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792, CZ0001003578 a CZ0001003297)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 2. 3. 2015 – 28. 5. 2015.

Datum předčasného splacení kuponového SSD (ISIN CZ0001003784, CZ0001003560 a CZ0001003305) a reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792, CZ0001003578 a CZ0001003297)

Datum předčasného splacení:

 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003784) vydaného 12. 12. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003560) vydaného 12. 6. 2012,
 • kuponového SSD (ISIN CZ0001003305) vydaného 11. 11. 2011,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003792) vydaného 12. 12. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003578) vydaného 12. 6. 2012,
 • reinvestičního SSD (ISIN CZ0001003297) vydaného 11. 11. 2011.

Toto datum se týká žádostí o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů podaných v období 1. 12. 2014 – 26. 2. 2015.