Předpisy

Emisní podmínky, provozní řád a přehled právních předpisů souvisejících s vydáváním státních dluhopisů určených pro občany a vedením samostatné evidence státních dluhopisů.

ilustrace

Emisní podmínky

Emisní podmínky jsou souborem podmínek, za kterých se státní dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka státních dluhopisů a Ministerstva financí jako emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném státním dluhopisu.

Provozní řád

Provozní řád a jeho přílohy jsou souborem pravidel pro vedení samostatné evidence státních dluhopisů. Jejich přesné znění naleznete v souboru ve formátu PDF.

Zákony

Přehled právních předpisů souvisejících s vydáváním státních dluhopisů určených pro občany a vedením samostatné evidence státních dluhopisů.