VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2012 – Statistika vánočních emisí spořicích státních dluhopisů

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje podrobnou statistiku k vánoční sérii emisí spořicích státních dluhopisů s datem emise 12. 12. 2012. Ve statistikách naleznete strukuturu emisí dle počtu držitelů a počtu prodaných kusů spořicích státních dluhopisů. U každého typu dluhopisu je zároveň uvedena tabulka nových držitelů, kteří se nově stali vlastníky spořicích státních dluhopisů při vánoční emisi 2012. Další statistiky se týkají členění dle distributorů, věku či pohlaví držitelů.

OBSAH

Souhrnná statistika

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
 • Struktura emisí dle počtu držitelů SSD
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle typu držitele
 • Struktura distributorů dle počtu prodaných kusů SSD
 • Struktura distributorů dle počtu držitelů SSD
 •  

Noví držitelé

 • Základní popisné statistiky nových držitelů SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD novým držitelům
 • Struktura emisí dle počtu nových držitelů SSD
 • Struktura distributorů dle počtu prodaných kusů SSD novým držitelům 
 • Struktura distributorů dle počtu nových držitelů SSD 
 •  

Domácí fyzické osoby

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD (domácí fyzické osoby)
 • Počet držitelů SSD dle typu instrumentu (domácí fyzické osoby) 
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle věku držitele
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle pohlaví držitele
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu prodaných kusů SSD
 • Pohlavní struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu prodaných kusů SSD
 • Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu držitelů SSD
 • Medián počtu prodaných kusů SSD jednomu držiteli dle věku (domácí fyzické osoby)
 • Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD (domácí fyzické osoby)

Právnické osoby

 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle jednotlivých emisí
 • Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD (právnické osoby)
 • Základní popisné statistiky prodaných SSD dle typu právnické osoby