Statistiky jednotlivých úpisů spořicích státních dluhopisů

Detailní statistiky jednotlivých již vydaných emisí spořicích státních dluhopisů.

ilustrace

Vydáno

VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2012 – Statistika vánočních emisí spořicích státních dluhopisů

Ministerstvo financí zveřejňuje podrobnou statistiku k vánoční sérii emisí spořicích státních dluhopisů s datem emise 12. 12. 2012. Ve statistikách naleznete strukuturu emisí dle počtu držitelů a počtu prodaných kusů spořicích státních dluhopisů. U každého typu dluhopisu je zároveň uvedena tabulka nových držitelů, kteří se nově stali vlastníky spořicích státních dluhopisů při vánoční emisi 2012. Další statistiky se týkají členění dle distributorů, věku či pohlaví držitelů.

Vydáno

JARNÍ EMISE 12.6.2012 – Konečná statistika jarních emisí spořicích státních dluhopisů

Ministerstvo financí zveřejňuje konečnou a podrobnou statistiku k jarní emisi spořicích státních dluhopisů. U každého typu dluhopisu je uvedena tabulka četností, která jednoznačně ukazuje, že nejvíce držitelů dluhopisů se nachází v rozpětí jmenovité hodnoty objednávky 1 000 – 50 000 Kč a 50 001 – 100 000 Kč. Další statistiky se týkají členění dle distributorů, věku či pohlaví držitelů. Možnost pořídit si spořicí státní dluhopisy měl při jarní emisi širší okruh právnických osob, z nichž téměř polovinu jmenovité hodnoty objednávek představovaly obce a města.

Vydáno

JARNÍ EMISE 12.6.2012 – Průběžná statistika objednávek spořicích státních dluhopisů

Kumulované objednávky spořicích státních dluhopisů:

  • 11. května 2012 - 3,8 mld. Kč
  • 14. května 2012 - 5,2 mld. Kč
  • 15. května 2012 - 7,0 mld. Kč
  • 16. května 2012 - 8,1 mld. Kč
  • 17. května 2012 - 9,1 mld. Kč
  • 18. května 2012 - 10 mld. Kč
  • 22. května 2012 - 11,1 mld. Kč
  • 24. května 2012 - 12,1 mld. Kč
  • 28. května 2012 - 13 mld. Kč
  • 1. června 2012 - 15,9 mld. Kč

Vydáno

PILOTNÍ EMISE 11.11.2011 – Konečná statistika pilotních emisí spořicích státních dluhopisů

Ministerstvo financí zveřejňuje konečnou a podrobnou statistiku k pilotní emisi projektu Spořicí státní dluhopisy. U každého typu dluhopisu je uvedena tabulka četností, která jednoznačně ukazuje, že zdaleka nejvíce držitelů dluhopisů se nachází v pásmech objemu objednávky 1 000 – 50 000 Kč a 50 001 – 100 000 Kč. Další statistiky se týkají členění dle distributorů, věku či pohlaví držitelů.

Vydáno

PILOTNÍ EMISE 11.11.2011 – Předběžné statistiky ke spořicím státním dluhopisům – 1. část

V pilotní emisi spořicích státních dluhopisů byly uhrazeny objednávky ve výši 20,4 mld. Kč. Největší zájem byl o jednoletý diskontovaný dluhopis, kterého se prodalo 9,5 mld. Kč (46 %). Dalších téměř 9 mld. Kč zájemci směrovali do pětiletého reinvestičního dluhopisu, zbylých 1,9 mld. Kč bylo použito na nákup pětiletého kuponového dluhopisu.