Výhody investice

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 16. 3. 2020

Výhody investice do státních dluhopisů

Státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky.

Dluhopis Republiky

V roce 2018 si naše republika připomněla 100. výročí založení samostatného československého státu, zároveň sto let své existence oslavilo i Ministerstvo financí, které bylo ústředním orgánem státní správy v oblasti financí státu kontinuálně od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Ministerstvo financí bylo od svého vzniku jednou z nejvýznamnějších institucí, když po změně státního zřízení muselo zachovat hospodářskou stabilitu. Prvním ministrem financí byl jmenován tehdejší významný československý politik, Alois Rašín, který se zároveň významně podílel na vzniku samostatného Československa. První ministr financí byl zároveň jedním z hlavních architektů měnové reformy v roce 1919, v rámci které byla zavedena samostatná měna, československá koruna, která se stala jednou z nejstabilnějších měn v Evropě. V roce 2019 jsme si tedy připomněli další významné výročí, 100. výročí zavedení československé měny.

Ministerstvo financí vydává při příležitosti těchto významných výročí nové emise státních dluhopisů pro občany, se symbolickým názvem Dluhopis Republiky. Dluhopisy Republiky jsou zaknihované cenné papíry se splatností 6 let (dle příslušných emisních podmínek). Výnos dluhopisů není pravidelně vyplácen, nýbrž je jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Do Dluhopisů Republiky je možné investovat libovolnou částku. Pořídit si lze nejméně 1 000 kusů dané emise Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Na rozdíl od některých běžně nabízených spořicích produktů není výše výnosu dluhopisu odvozena od celkové hodnoty pořízených státních dluhopisů. Například vlastník 5 000 kusů státních dluhopisů obdrží stejné procento úroku jako vlastník, který drží 500 000 kusů státních dluhopisů.

Zájemci o státní dluhopisy mohou o úpis všech aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně rovněž na pobočkách smluvních distributorů.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Pořízení státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvního distributora, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.