Strategičtí partneři

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 31. 10. 2019

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., zajišťuje technické zabezpečení vedení samostatné evidence Ministerstva financí a služby elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Česká národní banka

Česká národní banka je administrátorem státních dluhopisů. Zajišťuje vyplacení výnosů a splacení jmenovité hodnoty státních dluhopisů na platební účty jejich vlastníků.

Smluvní distributoři

Distributorem je smluvní partner Ministerstva financí, prostřednictvím kterého můžete požádat o úpis, tj. pořízení státních dluhopisů. Distributor poskytuje další navazující služby majitelům účtů vedených v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Distributoři státních dluhopisů pro občany
Název Distributora Číslo informační linky Internetové stránky

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

800 188 188
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csob.cz/
Česká spořitelna, a.s. 800 207 207
(po – pá, 8 – 17)
http://www.csas.cz/

Komerční banka, a.s., nepřijímá žádné žádosti o úpis ani neposkytuje navazující služby pro emise Dluhopisu Republiky. V minulosti poskytovala navazující služby ke všem emisím spořicích státních dluhopisů.

J & T BANKA, a.s., nepřijímá žádné žádosti o úpis ani neposkytuje navazující služby pro emise Dluhopisu Republiky. V minulosti poskytovala navazující služby k emisím spořicích státních dluhopisů s datem emise 12. 6. 2012, 12. 12. 2012 a 12. 12. 2013.

Státní tiskárna cenin, s.p.

Státní tiskárna cenin zajišťuje grafické zpracování kompletního desingu pamětních listů emise a dárkových certifikátů ke státním dluhopisům.