EMISE 3. 1. 2022

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 

Základní parametry dluhopisů republiky S DATEM EMISE 3. 1. 2022
Státní dluhopis Reinvestiční Proti-inflační
ISIN CZ0001006324 CZ0001006332
Upisovací období 1. tranše 20. 9. 2021 - 23. 12. 2021
Datum emise tranše 3. 1. 2022 3. 1. 2022
Datum splatnosti emise 3. 1. 2028 3. 1. 2028
Jmenovitá hodnota 1 kusu 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu 50 000 000 ks 50 000 000 ks
Typ úročení rostoucí pevná úroková sazba procentní změna indexu spotřebitelských cen
Reinvestice výnosu dluhopisu ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu 1 x ročně 1 x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti při splatnosti
Možnost předčasného splacení ANO ANO
Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů

 

 

 

20. 9. 2021 - 27. 12. 2021

 

 

 

(k 27. 12. 2021 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu)