EMISE 1.4.2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 

Základní parametry dluhopisů republiky S DATEM EMISE 1. 4. 2021
Státní dluhopis Reinvestiční Proti-inflační
ISIN CZ0001006134 CZ0001006142
Upisovací období 1. tranše 23. 12. 2020 - 19. 3. 2021
Datum emise tranše 1. 4. 2021 1. 4. 2021
Datum splatnosti emise 1. 4. 2027 1. 4. 2027
Jmenovitá hodnota 1 kusu 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu 5 000 000 ks 5 000 000 ks
Typ úročení rostoucí pevná úroková sazba procentní změna indexu spotřebitelských cen
Reinvestice výnosu dluhopisu ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu 1 x ročně 1 x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti při splatnosti
Možnost předčasného splacení ANO ANO
Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů

 

23. 12. 2020 - 22. 3. 2021

 

(k 22. 3. 2021 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu)