EMISE 1.4.2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Základní parametry Dluhopisu Republiky s datem emise 1. 4. 2019
ISIN CZ0001005631
Upisovací období 21. 1. 2019 - 15. 3. 2019
Datum emise 1. 4. 2019
Datum splatnosti 1. 4. 2025
Typ reinvestiční
Jmenovitá hodnota 1 kusu 1 Kč
Emisní kurz 100 %
Minimální počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 1 000 Kč
Maximální hodnota objednávky na osobu 1 000 000 Kč
Typ úročení rostoucí pevná úroková sazba
Automatická reinvestice výnosů ANO
Frekvence připisování výnosů 1 x ročně
Výplata výnosů při splatnosti
Předčasné splacení ANO
Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů

21. 1. 2019 - 20. 3. 2019

(k 20. 3. 2019 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu)