EMISE 1.10.2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Základní parametry dluhopisů republiky S DATEM EMISE 1. 10. 2020
Státní dluhopis Reinvestiční Proti-inflační
ISIN CZ0001006019 CZ0001006001
Upisovací období 1. tranše 15. 6. 2020 - 18. 9. 2020
Datum emise tranše 1. 10. 2020 1. 10. 2020
Datum splatnosti emise 1. 10. 2026 1. 10. 2026
Jmenovitá hodnota 1 kusu 1 Kč 1 Kč
Emisní kurz 100 % 100 %
Min. počet ks 1 objednávky dluhopisů 1 000 ks 1 000 ks
Pořizovací cena 1 000 ks 1 000 Kč 1 000 Kč
Max. hodnota objednávky na osobu 5 000 000 ks 5 000 000 ks
Typ úročení rostoucí pevná úroková sazba procentní změna indexu spotřebitelských cen
Reinvestice výnosu dluhopisu ANO ANO
Frekvence připsání výnosu dluhopisu 1 x ročně 1 x ročně
Výplata výnosu dluhopisu při splatnosti při splatnosti
Možnost předčasného splacení ANO ANO
Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů

15. 6. 2020 - 21. 9. 2020

(k 21. 9. 2020 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu)