Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 3. 1. 2023

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 3. 1. 2023 byly vydány další tranše níže uvedených státních dluhopisů, a to formou reinvestice výnosu:

  • 2. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2022–2028, FIX %, ISIN CZ0001006324, vydaného dne 3. 1. 2022,
  • 2. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2022–2028, CPI %, ISIN CZ0001006332, vydaného dne 3. 1. 2022.

Vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedené emise Dluhopisu Republiky, byly na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za první výnosové období. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K datu 3. 1. 2023 bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedených dluhopisů před řádným datem splatnosti. V období od 10. 10. 2022 do 8. 11. 2022, které je stanoveno příslušnými emisními podmínkami, bylo podáno celkem 691 žádostí o předčasné splacení dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 335 665 553 Kč. K datu předčasného splacení byla vlastníkům vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu za výnosové období od 3. 1. 2022 do 3. 1. 2023, který v této souvislosti nebyl reinvestován do nových dluhopisů. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.