Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 31. 12. 2022, respektive 2. 1. 2023

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 31. 12. 2022, respektive 2. 1. 2023 byly vydány další tranše níže uvedených státních dluhopisů, a to formou reinvestice výnosu:

  • 3. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 V, FIX %, ISIN CZ0001006092, vydaného dne 31. 12. 2020,
  • 3. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 V, CPI %, ISIN CZ0001006100, vydaného dne 31. 12. 2020,
  • 4. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026, FIX %, ISIN CZ0001005763, vydaného dne 2. 1. 2020,
  • 4. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026, CPI %, ISIN CZ0001005771, vydaného dne 2. 1. 2020,

  • 4. tranše Fixního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026, 1,25 %, ISIN CZ0001005789, vydaného dne 2. 1. 2020.

Vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedené emise Dluhopisu Republiky, byly na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za druhé, respektive třetí výnosové období. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K datu 31. 12. 2022, respektive 2. 1. 2023 bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedených dluhopisů před řádným datem splatnosti. V období od 10. 10. 2022 do 8. 11. 2022, které je stanoveno příslušnými emisními podmínkami, bylo podáno celkem 114 žádostí o předčasné splacení dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 38 532 406 Kč. K datu předčasného splacení byla vlastníkům vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu za výnosové období od 31. 12. 2021 do 31. 12. 2022,  respektive od 2. 1. 2022 do 2. 1. 2023, který v této souvislosti nebyl reinvestován do nových dluhopisů. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.