Nová funkcionalita elektronického přístupu ke správě majetkového účtu – Čestné prohlášení

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Od 15. 6. 2020 mohou zájemci o státní dluhopisy pro občany vyplnit formulář Čestného prohlášení prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

K počátku nového upisovacího období emisí Dluhopisu Republiky dne 15. 6. 2020 je v souladu s předem deklarovaným záměrem na postupnou elektronizaci systému distribuce státních dluhopisů pro občany spuštěna nová funkcionalita elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zájemci o státní dluhopisy mohou nyní nově vyplnit a odeslat Čestné prohlášení k Žádosti o úpis státních dluhopisů České republiky přímo v prostředí elektronického přístupu s tím, že formulář již není nutné zasílat poštou na Ministerstvo financí.

V Čestném prohlášení je upisovatel v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinen uvést požadované údaje a informace ohledně původu finančních prostředků určených k úhradě ceny úpisu dluhopisů a zamýšlený účel úpisu dluhopisů. Ve formuláři Čestného prohlášení dostupném v rámci elektronického přístupu je možné jednoduše volit mezi více typy odpovědí.

Upisovatel je povinen Čestné prohlášení podat, přesáhne-li celková hodnota upisovaných dluhopisů dané emise Dluhopisu Republiky částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami. Pro všechny emise Dluhopisu Republiky nabízené v rámci aktuálního upisovacího období činí tato částka 300 000 Kč. Upisovatel je při podání jednotlivé žádosti o úpis přesahující výše uvedenou částku automaticky přesměrován k vyplnění formuláře Čestného prohlášení. Pokud podá upisovatel více žádostí o úpis, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají.

Zavedením této funkcionality elektronického přístupu Ministerstvo financí přináší zvýšený komfort upisovatelů státních dluhopisů určených pro občany a zároveň snižuje administrativní náročnost zpracování formulářů doručených na Ministerstvo financí při zachování nezbytných standardů daných zákonnou úpravou.