Nová funkcionalita elektronického přístupu ke správě majetkového účtu – Žádost o provedení reklamace

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Od 15. 6. 2020 mohou vlastníci státních dluhopisů podat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty.

K počátku nového upisovacího období emisí Dluhopisu Republiky dne 15. 6. 2020 je v souladu s předem deklarovaným záměrem na postupnou elektronizaci systému distribuce státních dluhopisů pro občany spuštěna nová funkcionalita elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Vlastníci již splacených dluhopisů si nově budou moci požádat o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty přímo prostřednictvím elektronického přístupu bez nutnosti návštěvy smluvního distributora.

V souvislosti se splácením jmenovitých hodnot státních dluhopisů nebo s vyplácením jejich výnosů jsou peněžní prostředky automaticky odesílány na platební účet vlastníka státních dluhopisů, který byl k příslušnému datu plnění uveden v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. V případě neexistence cílového platebního účtu, popř. jeho blokace se peněžní prostředky vracejí zpět na účet Ministerstva financí. O jejich opětovné vyplacení je pak možné požádat podáním Žádosti o provedení reklamace.

Při podání Žádosti o provedení reklamace si žadatelé budou nově moci vybrat ze dvou variant provedení reklamace. Jednak bude možné požádat o vyplacení peněžních prostředků na platební účet. Druhou možností dostupnou výhradně prostřednictvím elektronického přístupu bude investování peněžních prostředků do aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky.

Vlastníkům již splacených státních dluhopisů, kteří mají nárok na podání Žádosti o provedení reklamace, ale dosud tak neučinili, zasílalo Ministerstvo financí, aniž by k tomuto mělo zákonnou povinnost, od dubna 2019 písemné upozornění a výzvu k podání žádosti s cílem zajistit, aby co nejvíce vlastníků obdrželo své investované prostředky spolu s výnosy zpět a aby nedošlo k promlčení jejich práv spojených s dluhopisy. K 31. 5. 2020 bylo již obesláno 515 vlastníků, u kterých Ministerstvo financí evidovalo vrácené platby v celkové výši 32 983 059,80 Kč. K témuž datu podalo Žádost o provedení reklamace na základě obdržení této informace celkem 324 vlastníků, což představuje 63 % oslovených.

Všichni vlastníci státních dluhopisů, kteří mají nárok na podání Žádosti o provedení reklamace, ale dosud tak neučinili, budou nyní opět osloveni a prostřednictvím e-mailu upozorněni na možnost podání reklamace. Rozšíření funkcionalit elektronického přístupu o možnost podání Žádosti o provedení reklamace je tak dalším krokem za účelem zvýšení komfortu vlastníků státních dluhopisů určených pro občany.

žádost o provedení reklamace - přehled:
Počet vlastníků oslovených dopisem 515
Celková částka 32 983 059,80 Kč
Počet vlastníků, kteří podali žádost o provedení reklamace 324
Celková částka 10 593 013,22 Kč
Počet vlastníků, kteří dosud nezareagovali 191
Celková částka 22 390 046,58 Kč

Údaje k 31. 5. 2020