Statistika vánoční emise spořicích státních dluhopisů

Bc. Ondřej Šrámek
Bc. Ondřej Šrámek tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

Dnes proběhlo formální vydání vánoční série čtyř emisí spořicích státních dluhopisů, které byly upisovány v období od 4. 11. do 7. 11. 2013, v celkové jmenovité hodnotě 21 276 305 568 Kč.

Ve vánoční sérii emisí byly nabídnuty čtyři typy dluhopisů: tříletý prémiový, pětiletý kuponový, pětiletý reinvestiční a sedmiletý proti-inflační. Největší zájem byl opět o prémiový spořicí státní dluhopis, kterého se prodalo téměř za 11 miliard Kč.

Ministerstvo financí v rámci pilotního testování nově úspěšně představilo také elektronický přístup ke správě majetkového účtu, prostřednictvím kterého byly úspěšně upsány dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě cca 0,6 miliardy Kč. Jedná se o přímý distribuční kanál bez nutnosti zapojení bankovních zprostředkovatelů.

Vlastníci spořicích státních dluhopisů mohli také poprvé využít možnost požádat o reinvestici jmenovité hodnoty diskontovaného spořicího státního dluhopisu splatného dne 12. 12. 2013. Bylo podáno více než 2 700 žádostí o tuto reinvestici za téměř 2,9 miliardy Kč, což činí více než třetinu původně splatného diskontovaného spořicího státního dluhopisu vydaného na jaře roku 2012. Tito vlastníci namísto splacení jmenovité hodnoty tohoto dluhopisu upsali nové spořicí státní dluhopisy s delší dobou splatnosti bez nutnosti peněžního vypořádání.

Statistika upsaných spořicích státních dluhopisů ve vánoční sérii emisí 2013 dle jednotlivých nabízených typů je uvedena v následující tabulce:

Celkový počet upsaných SSD (ks) k 12.12.2013.
Prémiový 10 978 761 791 52%
Kuponový 1 359 684 518 6%
Reinvestiční 7 568 453 958 36%
Proti-inflační 1 369 405 301 6%
CELKEM 21 276 305 568

REINVESTICE JMENOVITÉ HODNOTY DISKONTOVANÉHO SSD (KS)
Prémiový 2 376 644 849
Reinvestiční 410 538 397
Proti-inflační 103 321 710
CELKEM 2 890 504 956

Konečnou a podrobnou souhrnnou statistiku spořicích státních dluhopisů se zahrnutím vánoční série emisí Ministerstvo financí zveřejní na internetových stránkách spořicích státních dluhopisů do konce ledna 2014.

Bc. Ondřej Šrámek
tiskový mluvčí Ministerstva financí