Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 12. 2013 proběhlo řádné splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2013 (ISIN CZ0001003594), vydaného dne 12. 6. 2012 v celkové jmenovité hodnotě 7 508 935 476 Kč.

Pro splacení jmenovité hodnoty těchto spořicích státních dluhopisů byl použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis či na jiné žádosti související se správou spořicích státních dluhopisů.

Celková jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů v oběhu k datu 12. 12. 2013 po tomto splacení činí 87 651 613 202 Kč.