Spořicí státní dluhopisy

Spořicí státní dluhopisy jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření prostřednictvím konzervativních investičních nástrojů.

ilustrace

JARNÍ EMISE 12.6.2014

V jarní emisi 2014 byl okruh osob, které si mohou pořídit a vlastnit spořicí státní dluhopisy, v důsledku přijetí nového občanského zákoníku zúžen. V případě proti-inflačního dluhopisu, u kterého se vydává 2. tranše, zůstal okruh možných osob, které si mohou tyto dluhopisy pořídit a vlastnit, stejný.

VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2013

Ve vánoční emisi 2013 byl okruh osob, které si mohou pořídit a vlastnit proti-inflační spořicí státní dluhopisy, rozšířen o okruh osob, které si mohly doposud pořizovat také ostatní typy dluhopisů.

JARNÍ EMISE 12.6.2013

Spořicí státní dluhopisy jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření prostřednictvím konzervativních investičních nástrojů.

VÁNOČNÍ EMISE 12.12.2012

Ve vánoční emisi 2012 byl okruh osob, které si mohou pořídit a vlastnit spořicí státní dluhopisy, rozšířen o společenství vlastníků jednotek. V případě proti-inflačního dluhopisu zůstal okruh možných osob, které si mohou tyto dluhopisy pořídit a vlastnit, stejný.

JARNÍ EMISE 12.6.2012

V jarní emisi 2012 byl okruh osob, které si mohou pořídit a vlastnit spořicí státní dluhopisy, rozšířen o instituce vládního sektoru jako jsou veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy, kraje, města, obce či dobrovolné svazky obcí nebo zdravotní pojišťovny, dále instituce neziskového charakteru jako jsou stavovské komory, profesní organizace a také vybraná zájmová sdružení právnických osob a v neposlední řadě veřejnoprávní instituce (např. Česká televize, Český rozhlas nebo Česká tisková kancelář). V případě proti-inflačního dluhopisu byl okruh možných osob, které si je mohou pořídit a vlastnit, omezen pouze na fyzické osoby nebo občanská sdružení fyzických osob.

PILOTNÍ EMISE 11.11.2011

V roce 2011 si mohly spořicí státní dluhopisy pořídit a vlastnit pouze domácí nebo zahraniční fyzické osoby, občanská sdružení, odborové organizace, nadace nebo nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve nebo náboženské společnosti.