Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 7. 2024

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

K datu 1. 7. 2024 byly vydány další tranše níže uvedených státních dluhopisů, a to formou reinvestice výnosu:

  • 6. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 III, FIX %, ISIN CZ0001005649, vydaného dne 1. 7. 2019,
  • 6. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, CPI %, ISIN CZ0001005714, vydaného dne 1. 7. 2019,
  • 5. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 III, FIX %, ISIN CZ0001005896, vydaného dne 1. 7. 2020,
  • 5. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 III, CPI %, ISIN CZ0001005904, vydaného dne 1. 7. 2020,
  • 5. tranše Fixního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %, ISIN CZ0001005912, vydaného 1. 7. 2020,
  • 4. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027 II, FIX %, ISIN CZ0001006209, vydaného dne 1. 7. 2021,
  • 4. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027 II, CPI %, ISIN CZ0001006217, vydaného dne 1. 7. 2021.

Vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedené emise Dluhopisu Republiky, byly na majetkové účty připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za příslušné výnosové období v celkové jmenovité hodnotě 358 946 378 Kč. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K datu 1. 7. 2024 bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedených dluhopisů před řádným datem splatnosti. V obdobích od 9. 4. 2024 do 7. 5. 2024, resp. od 2. 5. 2024 do 31. 5. 2024, která jsou stanovena příslušnými emisními podmínkami, bylo podáno celkem 2164 žádostí o předčasné splacení dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1 928 590 272 Kč. K datu předčasného splacení byla vlastníkům vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu za výnosové období od 1. 7. 2023 do 1. 7. 2024, který v této souvislosti nebyl reinvestován do nových dluhopisů. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.

.