Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 4. 2024

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

K datu 1. 4. 2024 byly vydány další tranše níže uvedených státních dluhopisů, a to formou reinvestice výnosu:

  • 6. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 II, FIX %, ISIN CZ0001005631, vydaného dne 1. 4. 2019,
  • 5. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 II, FIX %, ISIN CZ0001005813, vydaného dne 1. 4. 2020,
  • 5. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 II, CPI %, ISIN CZ0001005821, vydaného dne 1. 4. 2020,
  • 5. tranše Fixního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 II, 1,50 %, ISIN CZ0001005805, vydaného 1. 4. 2020,
  • 4. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027, FIX %, ISIN CZ0001006134, vydaného dne 1. 4. 2021,
  • 4. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027, CPI %, ISIN CZ0001006142, vydaného dne 1. 4. 2021.

Vzhledem k tomu, že datum reinvestice výnosu připadlo na den, který není pracovním dnem, byly vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedené emise Dluhopisu Republiky, připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za příslušné výnosové období na majetkové účty dne 2. 4. 2024, a to v celkové jmenovité hodnotě 163 032 865 Kč. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K datu 1. 4. 2024 bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedených dluhopisů před řádným datem splatnosti. V obdobích od 9. 1. 2024 do 8. 2. 2024, resp. od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024, která jsou stanovena příslušnými emisními podmínkami, bylo podáno celkem 760 žádostí o předčasné splacení dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 438 652 388 Kč. K datu předčasného splacení byla vlastníkům vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu za výnosové období od 1. 4. 2023 do 1. 4. 2024, který v této souvislosti nebyl reinvestován do nových dluhopisů. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.