Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 10. 2023

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

K datu 1. 10. 2023 byly vydány další tranše níže uvedených státních dluhopisů, a to formou reinvestice výnosu:

  • 5. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 IV, FIX %, ISIN CZ0001005730, vydaného dne 1. 10. 2019,
  • 5. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 II, CPI %, ISIN CZ0001005722, vydaného dne 1. 10. 2019,
  • 5. tranše Fixního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, 1,50 %, ISIN CZ0001005748, vydaného dne 1. 10. 2019,
  • 4. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 IV, FIX %, ISIN CZ0001006019, vydaného dne 1. 10. 2020,
  • 4. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 IV, CPI %, ISIN CZ0001006001, vydaného 1. 10. 2020,
  • 3. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027 III, FIX %, ISIN CZ0001006282, vydaného dne 1. 10. 2021,
  • 3. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027 III, CPI %, ISIN CZ0001006290, vydaného dne 1. 10. 2021.

Vzhledem k tomu, že datum reinvestice výnosu připadlo na den, který není pracovním dnem, byly vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedené emise Dluhopisu Republiky, připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za příslušné výnosové období na majetkové účty dne 2. 10. 2023. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K datu 1. 10. 2023 bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedených dluhopisů před řádným datem splatnosti. V období od 10. 7. 2023 do 8. 8. 2023,  které je stanoveno příslušnými emisními podmínkami, bylo podáno celkem 507 žádostí o předčasné splacení dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 358 430 373 Kč. K datu předčasného splacení byla vlastníkům vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu za výnosové období od 1. 10. 2022 do 1. 10. 2023, který v této souvislosti nebyl reinvestován do nových dluhopisů. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.

.