Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 4. 2022

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 1. 4. 2022 byly vydány další tranše níže uvedených státních dluhopisů, a to formou reinvestice výnosu:

  • 4. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 II, FIX %, ISIN CZ0001005631, vydaného dne 1. 4. 2019,
  • 3. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 II, FIX %, ISIN CZ0001005813, vydaného dne 1. 4. 2020,
  • 3. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 II, CPI %, ISIN CZ0001005821, vydaného dne 1. 4. 2020,
  • 3. tranše Fixního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 II, 1,50 %, ISIN CZ0001005805, vydaného 1. 4. 2020,
  • 2. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027, FIX %, ISIN CZ0001006134, vydaného dne 1. 4. 2021,
  • 2. tranše Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2021–2027, CPI %, ISIN CZ0001006142, vydaného dne 1. 4. 2021.

 

Vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedené emise Dluhopisu Republiky, byly na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za příslušné výnosové období. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K datu 1. 4. 2022 bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedených dluhopisů před řádným datem splatnosti. V obdobích od 10. 1. 2022 do 8. 2. 2022, resp. od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022, která jsou stanovena příslušnými emisními podmínkami, bylo podáno celkem 188 žádostí o předčasné splacení dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 82 022 323 Kč. K datu předčasného splacení byla vlastníkům vyplacena jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s příslušným výnosem dluhopisu za výnosové období od 1. 4. 2021 do 1. 4. 2022, který v této souvislosti nebyl reinvestován do nových dluhopisů. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.