Začíná sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes začíná sedmé upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 16. 3. 2020 do 12. 6. 2020 nabízeny tři typy státních dluhopisů.

Zájemcům o státní dluhopisy budou od dnešního dne nabídnuty tři typy státních dluhopisů, a to reinvestiční, proti-inflační a fixní státní dluhopis. Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky začne 16. 3. 2020 a bude ukončeno dne 12. 6. 2020. Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 1. 7. 2020.

Výnos fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,30 % p. a. a jeho výše je pro všechna výnosová období konstantní až do splatnosti dluhopisu. Reinvestiční dluhopis má rovněž předem pevně nastavené výnosy, oproti fixnímu dluhopisu však každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,50 %. Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. s tím, že vlastník dluhopisů má garantován minimální výnos ve výši 0,50 % p. a.

Všechny tři emise Dluhopisu Republiky jsou splatné v době do 6 let od data emise a jejich výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Dluhopis si mohou objednávat pouze fyzické osoby, a to nepřetržitě každý den. Minimální výše jedné objednávky je 1 000 kusů dluhopisů. Maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, je stanoven na 5 mil. kusů pro jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

Zájemci o státní dluhopisy mohou žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu o úpis všech nabízených emisí Dluhopisu Republiky, tj. reinvestičního, proti inflačního a fixního dluhopisu. Všechny typy dluhopisů lze pořídit rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a. s.

V průběhu upisovacího období bude držitelům Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013-2020, CPI %, ISIN CZ0001003990, který je splatný dne 12. 6. 2020, umožněno podání žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty, popřípadě posledního výnosu, do všech aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky. Žádost je možné podat od 16. 3. 2020 do 11. 5. 2020 výhradně prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

V právě skončeném upisovacím období bylo podáno 3772 žádostí o úpis v celkové počtu 2 219 539 460 kusů dluhopisů. Celkem tedy zájem o emise Dluhopisu Republiky překonal již 14,2 mld. Kč.