Začíná deváté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

V právě skončeném upisovacím období bylo podáno 5 558 žádostí o úpis v celkovém počtu 4 173 200 732 kusů dluhopisů. Od obnovení prodeje státních dluhopisů určených pro občany v roce 2018 se tak jedná o druhý nejvyšší počet objednaných dluhopisů v rámci jednoho upisovacího období. Zájem o státní dluhopisy, které představují nejbezpečnější konzervativní způsob spoření, tedy vzrostl i navzdory současné nelehké a nejisté situaci spojené s pandemickým šířením viru SARS-CoV-2. Celkem zájem o emise Dluhopisu Republiky překonal již 20,6 mld. Kč. Podrobnější informace o výsledku úpisu budou uveřejněny k datu emise, tj. 1. 10. 2020.

Ministerstvo financí oceňuje neoslabující zájem občanů o tento typ investování a bude nadále nabízet emise státních dluhopisů s označením Dluhopis Republiky. V rámci právě začínajícího upisovacího období budou občanům od dnešního dne nabídnuty dva typy státních dluhopisů, a to reinvestiční a proti-inflační státní dluhopis. Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky začne 21. 9. 2020 a bude ukončeno dne 22. 12. 2020. Datum vydání emisí Dluhopisu Republiky je stanoveno na 31. 12. 2020.

Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,00 %. Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. s tím, že vlastník dluhopisů má garantován minimální výnos ve výši 0,50 % p. a.

Obě emise Dluhopisu Republiky jsou splatné v době do 6 let od data emise a jejich výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Dluhopis si mohou objednávat pouze fyzické osoby, a to nepřetržitě každý den. Minimální výše jedné objednávky je 1 000 kusů dluhopisů. Maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, je stanoven na 5 mil. kusů pro jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

Zájemci o státní dluhopisy mohou o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně rovněž na vybraných pobočkách smluvních distributorů, kterými jsou Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a. s.

V průběhu předvánočního upisovacího období se přímo nabízí pořízení dárkového certifikátu Dluhopisu Republiky, který představuje originální a smysluplný způsob, jak obdarovat své blízké. Dárkové certifikáty je možné zdarma generovat a tisknout prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně je lze rovněž pořídit na vybraných pobočkách výše uvedených smluvních distributorů. Zájemcům doporučujeme v takovém případě návštěvu neodkládat, pokud chtějí mít jistotu, že dárkový certifikát obdrží včas. Certifikáty jsou doručovány prostřednictvím České pošty na uvedenou doručovací adresu a proto je vhodné s blížícími se vánočními svátky počítat alespoň s dobou 14 dní od objednání certifikátů do doručení.

V průběhu upisovacího období bude držitelům Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013-2020 II, CPI %, ISIN CZ0001004204, a Variabilního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2014-2020, VAR %, ISIN CZ0001004311, které jsou splatné dne 12. 12. 2020, umožněno podání žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty, popřípadě posledního výnosu, do obou aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky. Žádost je možné podat od 21. 9. 2020 do 11. 11. 2020 výhradně prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.