Výsledky pátého úpisu Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Během předvánočního upisovacího období byly k úpisu nabídnuty tři typy státních dluhopisů, a to reinvestiční, proti-inflační a fixní státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Největší zájem byl o proti-inflační dluhopis, kterého se prodalo 1 604 924 634 Kč.

„Státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější produkty dostupné na finančním trhu a mě velice těší, že české domácnosti této možnosti stabilního a spolehlivého zhodnocování svých úspor hojně využívají. Za uplynulých pět upisovacích období nakoupili občané státní dluhopisy v celkové hodnotě 12 mld. Kč,“ hodnotí dosavadní zájem ministryně financí Alena Schillerová.

Podíl státních dluhopisů určených pro občany včetně Dluhopisu Republiky na celkovém státním dluhu dosahuje 0,9 %. V absolutních číslech se jedná o 14,7 mld. Kč.

 

Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů v oběhu v % ()
Počet držených dluhopisů
Dluhopisy vydané v letech 2011 až 2014 17,7
Dluhopis Republiky - Proti-inflační 52,6
Dluhopis Republiky - Reinvestiční a Fixní 29,7

Prostřednictvím přímého distribučního kanálu, kterým je elektronický přístup ke správě majetkového účtu, bylo od počátku projektu upsáno 70 % celkové jmenovité hodnoty emisí Dluhopisu Republiky. Tento trend je v souladu s cílem Ministerstva financí zefektivnit systém prodeje a obsluhy státních dluhopisů a zjednodušit celý proces nákupu státních dluhopisů a souvisejících služeb. Z celkového počtu 15 443 držitelů státních dluhopisů pro občany má již 14 434 zřízen elektronický přístup.

Kromě elektronického přístupu mohou zájemci o státní dluhopisy využívat také služby poskytované na pobočkách smluvních distributorů. Smluvními distributory jsou Československá obchodní banka, a. s., která je součástí projektu Dluhopis Republiky od samého počátku, a Česká spořitelna, a.s., která se do distribuce emisí Dluhopisu Republiky zapojila v průběhu právě ukončeného upisovacího období.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje šestým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 23. prosince 2019 a bude ukončeno 13. března 2020. Dluhopisy Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. dubna 2020.

„Stabilní zájem občanů o pořízení státních dluhopisů ukazuje, že státní dluhopisy jsou investicí, kterou občané vyhledávají, a věřím, že v novém roce bude tento úspěšně nastavený trend pokračovat,“ dodává ministryně.