Výsledky osmého úpisu Dluhopisu Republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

K dnešnímu dni byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 15. června 2020 do 18. září 2020, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 4 022 814 482 Kč. V tomto období byly k úpisu nabídnuty dva typy státních dluhopisů, a to reinvestiční a proti-inflační státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Nejvyšší zájem byl o proti-inflační státní dluhopis, kterého se prodalo 3 962 210 980 Kč.

Oproti sedmému upisovacímu období, ve kterém byly upsány dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě přes 2 mld. Kč, se ze strany občanů jedná o více než dvojnásobný zájem o státní dluhopisy, který nepoklesl ani v současné nejisté situaci spojené s pandemickým šířením viru SARS-CoV-2. Potvrzuje se, že v nelehkých dobách se stát může spolehnout na své občany, což přispívá k větší stabilitě a diverzifikaci investorské základny s pozitivním dopadem na refinanční a úrokové riziko státního dluhu.

Průměrný věk všech upisovatelů činí 55,2 roku, opět se tedy potvrdilo, že největší zájem o tento konzervativní způsob zhodnocení úspor mají zejména občané vyššího věku. Z níže uvedeného grafu nicméně vyplývá, že i občanům ve věkové skupině 41-50 let přijde tento způsob investování zajímavý, když více než jedna čtvrtina upisovatelů patří právě do této skupiny.

Věková struktura upisovatelů emisí Dluhopisu Republiky s datem emise 1. října 2020 ()
Věk
0-30 let 5,76
31-40 let 12,37
41-50 let 26,92
51-60 let 24,46
61-70 let 21,57
71-80 let 7,99
81 a více 0,94

Občané za uplynulých osm upisovacích období již upsali emise Dluhopisu Republiky přes 20,4 mld. Kč. Podíl státních dluhopisů určených pro občany včetně Dluhopisu Republiky na celkovém státním dluhu dosahuje 1,1 %. V absolutních číslech se jedná o 22,8 mld. Kč.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje devátým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 21. září 2020 a bude ukončeno těsně před vánočními svátky dne 22. prosince 2020, tak aby případní zájemci mohli Dluhopis Republiky pořídit také jako zajímavý dárek k Vánocům. Dluhopisy Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 31. prosince 2020.