Občané v předvánočním upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 5 miliard korun

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

V devátém upisovacím období občané objednali a uhradili státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 5 007 205 003 Kč. Jedná se o druhý nejlepší výsledek od spuštění prodeje v prosinci roku 2018. Ministerstvo financí v tomto upisovacím období nabídlo zájemcům o úpis emisí Dluhopisu Republiky celkem dva typy státních cenných papírů, a to reinvestiční a proti-inflační státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Největší poptávka byla již tradičně po proti-inflačním dluhopisu, kterého se z celkového počtu prodala naprostá většina.

„Pozitivní zprávou je, že vysoký zájem o Dluhopis Republiky i nadále pokračuje. Poptávka po těchto dluhopisech ze strany občanů se dlouhodobě navyšuje, a to již v šestém upisovacím období za sebou. V předvánočním upisovacím období občané nakoupili státní dluhopisy za rekordních 5 miliard korun, což je druhý nejlepší výsledek od spuštění prodeje v prosinci roku 2018. Díky tomu se nám daří naplňovat náš dlouhodobý záměr, aby podíl státních dluhopisů držených domácnostmi na státním dluhu postupně narůstal,“ zhodnotila rekordní zájem občanů o devátou emisi ministryně financí Alena Schillerová.

K dnešnímu dni byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 21. září 2020 do 22. prosince 2020, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 5 007 205 003 Kč. Tato částka zahrnuje rovněž reinvestice jmenovité hodnoty, případně posledního výnosu, Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013–2020 II, CPI %, a Variabilního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2014–2020, VAR %, které byly splatné dne 12. prosince 2020. V upisovacím období od 21. září 2020 do 22. prosince 2020 byly k úpisu nabídnuty dva typy státních dluhopisů, a to reinvestiční a proti-inflační státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Nejvyšší zájem byl o proti-inflační státní dluhopis, kterého se prodalo 4 952 287 495 Kč.

„Dluhopis Republiky je oboustranně výhodný produkt jak pro občany, tak pro náš stát. Občanům nabízí konzervativní a bezpečnou formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat velké finanční skupiny na trhu. Zároveň státu takový způsob financování umožňuje diverzifikaci rizik a tím poskytuje větší stabilitu pro řízení státního dluhu. Od Nového roku budou výnosy Dluhopisu Republiky osvobozeny od daně z příjmů. Nebude z nich tedy vybírána srážková daň jako doposud, což určitě zvýší jejich atraktivitu v očích potenciálních zájemců,“ připomíná ministryně financí.

Od počátku obnovení prodeje státních dluhopisů pro občany v prosinci roku 2018 již uplynuly dva roky. Občané za uplynulých devět upisovacích období upsali emise Dluhopisu Republiky přes 25,4 mld. Kč. I přes historický růst státního dluhu došlo k dalšímu růstu podílu státních dluhopisů určených pro občany na celkovém státním dluhu. To jednoznačně potvrzuje jejich vysokou atraktivitu, přičemž při vyjádření podílu státních dluhopisů určených pro občany na stavu státního dluhu ke konci roku 2019 by tento podíl činil 1,6 %.

V právě skončeném upisovacím období byl zájem občanů o státní dluhopisy druhý nejvyšší, a to i navzdory současné situaci spojené s pandemií onemocnění Covid-19. Níže uvedený graf znázorňuje počet dluhopisů upsaných v jednotlivých upisovacích obdobích a kumulovaný počet dluhopisů upsaných prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

 

(v mld. Kč)
1.2.2019 1.4.2019 1.7.2019 1.10.2019 2.1.2020 1.4.2020 1.7.2020 1.10.2020 31.12.2020
Počet upsaných dluhopisů 2,9 0,9 5,4 1,2 1,7 2,1 2,3 4 5
Kumulovaný počet upsaných dluhopisů (el. přístup) 0,5 0,7 5,9 7,1 8,5 9,7 11,1 13 14,9
Kumulovaný počet upsaných dluhopisů (celkem) 2,9 3,8 9,2 10,4 12,1 14,2 16,5 20,5 25,5

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje desátým jubilejním upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 23. prosince 2020 a bude ukončeno 19. března 2021. Dluhopisy Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. dubna 2021.