Možnost reinvestice do Dluhopisu Republiky končí zítra

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Vlastníci Proti-inflačního spořicího a Variabilního spořicího státního dluhopisu, které jsou splatné dne 12. 12. 2020, mohou do 11. 11. 2020 požádat o reinvestici jmenovité hodnoty, popřípadě celého posledního výnosu.

Zájemci z řad vlastníků Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013-2020 II, CPI %, ISIN CZ0001004204, a Variabilního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2014-2020, VAR %, ISIN CZ0001004311, si tak mohou namísto zaslání peněžních prostředků pořídit jednu z aktuálně upisovaných emisí Dluhopisu Republiky, reinvestiční nebo proti-inflační státní dluhopis, které jim budou připsány na majetkové účty k datu 31. prosince 2020.

Po 11. listopadu již investoři nebudou moci o reinvestici požádat. Pořízení Dluhopisu Republiky bude samozřejmě nadále možné, a to již pouze prostřednictvím podání žádosti o úpis a uhrazení hodnoty upisovaných státních dluhopisů na platební účet. Aktuální úpis emisí Dluhopisu Republiky potrvá do 22. prosince 2020.

Žádost o reinvestici jmenovité hodnoty, popřípadě posledního výnosu, je možné podat pouze prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Bližší informace k jeho případnému zřízení naleznete zde: Elektronický přístup

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz.