Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 7. 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 1. 7. 2020 byla vydána 2. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 III, FIX %, ISIN CZ0001005649, a Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, CPI %, ISIN CZ0001005714, vydaných dne 1. 7. 2019, formou reinvestice výnosu. Vlastníkům, kteří zakoupili výše uvedené emise Dluhopisu Republiky, byly na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za první výnosové období. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K tomuto datu bylo zároveň možné podat žádost o splacení jmenovité hodnoty výše uvedených dluhopisů před řádným datem splatnosti. V období od 4. 5. 2020 do 29. 5. 2020, které je stanoveno emisními podmínkami, projevilo zájem o předčasné splacení celkem 194 vlastníků dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 85 127 957 Kč. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.