Informace k reinvestici výnosů a k předčasnému splacení státních dluhopisů k 1. 4. 2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 1. 4. 2020 byla vydána 2. tranše Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 II, FIX %, ISIN CZ0001005631, vydaného dne 1. 4. 2019, formou reinvestice výnosu. Vlastníkům, kteří zakoupili druhou emisi Dluhopisu Republiky, byly na majetkový účet připsány dluhopisy odpovídající výši výnosu za první výnosové období. Bližší informace k reinvestici výnosů můžete nalézt zde.

K tomuto datu bylo zároveň možné podat žádost o předčasné splacení jmenovité hodnoty výše uvedeného dluhopisu před datem splatnosti. V období od 3. 2. 2020 do 28. 2. 2020, které je stanoveno emisními podmínkami, projevilo zájem o předčasné splacení celkem 17 vlastníků dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 5 581 000 Kč. Další informace k předčasnému splacení naleznete zde.

Po datu reinvestice výnosů a předčasného splacení si může každý vlastník Dluhopisu Republiky, případně žadatel o předčasné splacení, prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vygenerovat výpis z majetkového účtu. O výpis je rovněž možné za poplatek požádat na vybraných pobočkách smluvních distributorů, které poskytují navazující služby k Dluhopisu Republiky.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících s reinvesticí výnosu nebo s předčasným splacením se neváhejte obrátit na e-mail DluhopisRepubliky@mfcr.cz.