Splacení Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013-2020 II, a Variabilního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2014-2020

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 14. 12. 2020 proběhlo řádné splacení následujících spořicích státních dluhopisů:

  • proti-inflační spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004204), v celkové jmenovité hodnotě 2 207 776 211 Kč
  • variabilní spořicí státní dluhopis (ISIN CZ0001004311), v celkové jmenovité hodnotě 30 912 736 Kč.

Pokud vlastníci těchto emisí dluhopisu nepodali žádost o reinvestici jmenovité hodnoty do jakékoliv emise Dluhopisu Republiky, byl pro splacení jmenovité hodnoty použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis (nebo na jiné žádosti související se správou státních dluhopisů) nebo poslední platební účet zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Celková jmenovitá hodnota státních dluhopisů určených pro občany v oběhu k datu 14. 12. 2020 činí po tomto splacení 20 555 970 684 Kč.

V případě jakýchkoli potíží souvisejících se splacením se neváhejte obrátit na e-mail sporicidluhopisy@mfcr.cz.