Statistika jarní emise spořicích státních dluhopisů

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

K dnešnímu datu proběhlo vydání jarní série emisí spořicích státních dluhopisů, které byly upisovány v období od 19. 5. 2014 do 4. 6. 2014, v celkové jmenovité hodnotě 1 441 605 992 Kč.

V jarní sérii emisí byl k úpisu nabídnut reinvestiční spořicí státní dluhopis s dobou splatnosti 5 let a 2. tranše proti-inflačního spořicího státního dluhopisu s dobou splatnosti 6,5 let. Novinkou letošního úpisu pak byl variabilní dluhopis s dobou splatnosti 6,5 let. Největší zájem byl tentokrát o reinvestiční spořicí státní dluhopis, kterého se prodalo téměř 746 milionů Kč.

Ministerstvo financí nabídlo výše zmíněné dluhopisy k úpisu také prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, který vlastníkům státních dluhopisů umožňuje podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu jako například číslo platebního účtu, adresu apod. Prostřednictvím elektronického přístupu byly úspěšně upsány a uhrazeny dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě cca 33 milionů Kč a podíl objednávek uskutečněných přes elektronický přístup tvořil téměř 6 % všech podaných objednávek. Nárůst objednávek potvrdil trend, který Ministerstvo financí považuje za jeden z hlavních indikátorů spokojenosti vlastníků spořicích státních dluhopisů s tímto distribučním kanálem, a i nadále plánuje využití elektronického přístupu k distribuci státních dluhopisů.

I v rámci jarní série emisí byla vlastníkům diskontovaných spořicích státních dluhopisů nabídnuta možnost požádat o reinvestici jmenovité hodnoty, konkrétně u dluhopisů splatných dne 12. 6. 2014. V období pro podávání žádostí o reinvestici bylo podáno 184 žádostí o tuto reinvestici v celkové jmenovité hodnotě převyšující 216 milionů Kč. Tito vlastníci namísto splacení jmenovité hodnoty tohoto dluhopisu upsali nové spořicí státní dluhopisy s delší dobou splatnosti bez nutnosti peněžního vypořádání.

Konečnou a podrobnou souhrnnou statistiku spořicích státních dluhopisů se zahrnutím jarní série emisí Ministerstvo financí zveřejní na internetových stránkách spořicích státních dluhopisů do konce července 2014.