Splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013–2014

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dne 12. 12. 2014 proběhlo řádné splacení Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013–2014 (ISIN CZ0001004022), vydaného dne 12. 6. 2013 v celkové jmenovité hodnotě 3 131 049 586,00 Kč.

Pro splacení jmenovité hodnoty těchto spořicích státních dluhopisů byl použit platební účet uvedený v poslední žádosti o úpis (nebo na jiné žádosti související se správou spořicích státních dluhopisů) nebo poslední platební účet zadaný prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Celková jmenovitá hodnota spořicích státních dluhopisů v oběhu k datu 12. 12. 2014 po tomto splacení činí 77 857 222 217 Kč.