Upozornění pro bývalé klienty AXA Bank Europe na nutnost změny čísla platebního účtu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí vyzývá bývalé klienty AXA Bank Europe, organizační složka, kteří jsou vlastníky spořicích státních dluhopisů a kteří uvedli číslo platebního účtu pro výplatu výnosu a splacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů vedeného u AXA Bank Europe, aby se dostavili na pobočku kteréhokoli distributora spořicích státních dluhopisů a nahlásili změnu čísla platebního účtu.

V souvislosti s ukončením činnosti AXA Bank Europe, organizační složka, na území České republiky došlo k 1. 10. 2013 k vyřazení kódu této banky 2230 z číselníku kódu platebního styku v České republice vydávaného Českou národní bankou a nebude tedy možné vyplácet výnos resp. splácet jmenovitou hodnotu spořicích státních dluhopisů na platební účet této banky, který vlastníci uvedli na posledních žádostech souvisejících se správou spořicích státních dluhopisů.

Za účelem změny čísla platebního účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů je nezbytné navštívit kteréhokoli distributora, který na základě Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí provede změnu čísla platebního účtu. Podání a vyřízení žádosti o zápis změny údajů je zdarma.

Seznam poboček, které poskytují navazující služby související se spořicími státními dluhopisy, naleznete na stránkách: Mapa a seznam distribučních míst