Oznámení Ministerstva financí o vydání 3. tranše Reinvestičního SSD formou reinvestice výnosu

Vydáno

Dne 11. 11. 2013 proběhlo vydání 3. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011–2016, (ISIN CZ0001003297) vydaného dne 11. 11. 2011 formou reinvestice výnosu.

K datu reinvestice bylo připsáno na majetkové účty 134 457 943 kusů Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011–2016.

Dokumenty ke stažení