Ochrana investice před inflací

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

V reakci na časté dotazy týkající se metodiky určení výnosu proti-inflačního spořicího státního dluhopisu a s tím související míru ochrany počáteční investice před inflací Ministerstvo financí zveřejňuje kalkulačku ochrany investice před inflací, která nabízí rychlý přehled výnosů a celkové vyhodnocení investice, které by byly dosaženy z hypotetického proti-inflačního spořicího státního dluhopisu, pokud by byl vydán k vybranému datu v minulosti. Dále jsou zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy a ukázkový příklad stanovení výnosu proti-inflačního spořicího státního dluhopisu. Cílem je názorně ukázat, že způsob určení výnosu je plně v souladu s indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) a mírami inflace, které zveřejňuje Český statistický úřad a proti-inflační spořicí státní dluhopis tak zajišťuje udržení reálné hodnoty úspor, případně její zvýšení v obdobích poklesu cenové hladiny.

Další informace můžete nalézt: Spořicí státní dluhopisy > Užitečné > Ochrana investice před inflací