Informace o výpisu z majetkového účtu k vánoční emisi v roce 2012

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Všichni vlastníci, kteří si u příležitosti vánoční emise v roce 2012 v období od 5. 11. do 12. 11. 2012 pořídili spořicí státní dluhopisy, obdrží v průběhu následujících dnů výpis z majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Výpis je zaslán na adresu, která byla uvedena jako doručovací v Žádosti o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky. Výpis z majetkového účtu obdrží také vlastníci proti-inflačních spořicích státních dluhopisů vydaných dne 12. 6. 2012 k příležitosti reinvestice výnosu těchto dluhopisů.

V případě, že neobdržíte výpis do konce ledna 2013, můžete se obrátit na Ministerstvo financí prostřednictvím emailové schránky sporicidluhopisy@mfcr.cz nebo písemně na adresu Ministerstvo financí, odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku, Letenská 15, 118 10 Praha 1. V případě oprávněné reklamace bude sjednána náprava a výpis bude doručen dodatečně v co nejkratším termínu.

Zároveň upozorňujeme, že podmínkou zaslání výpisu je skutečnost, že na Žádosti o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky, máte zatrženu možnost „přeji si zasílat výpis z majetkového účtu“ nebo „přeji si zasílat výpis z majetkového účtu doporučenou zásilkou výhradně jen do vlastních rukou adresáta“. Pokud je zatržena varianta „nepřeji si zasílat výpis z majetkového účtu“, výpis zaslán nebude.