Dnes začíná upisovací období spořicích státních dluhopisů

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Na téměř 1700 místech po celé České republice je opět možné upsat spořicí státní dluhopisy vydávané 12. 12. 2013.

Upisovací období neboli období pro pořízení spořicích státních dluhopisů vydávaných dne 12. 12. 2013 je stanoveno na 4. 11. 2013 – 29. 11. 2013. Ministerstvo financí bude informovat o případném předčasném ukončení upisovacího období prostřednictvím těchto internetových stránek.

Zájemci o pořízení spořicích státních dluhopisů si mohou podat žádost o úpis dluhopisů na pobočkách smluvních distributorů Ministerstva financí (Česká pošta, s.p., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., J&T BANKA, a.s., a Komerční banka a.s.) a nově také prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, který je nově pro veřejnost představen v rámci svého pilotního provozu tzn. přístup mají pouze vybrané osoby a subjekty, které k dnešnímu datu již vlastní spořicí státní dluhopisy upsané v minulosti prostřednictvím distributora a v období od vánoční emise 2012 do 31. 10. 2013 projevily zájem o tuto službu zaškrtnutím příslušné kolonky v žádosti o úpis či jiné žádosti související se spořicími státními dluhopisy a uvedly čísla mobilních telefonů, která jsou i k dnešnímu datu platná. Možnost přístupu se proto k dnešnímu datu týká cca 8000 vlastníků dluhopisů. Více informací o elektronickém přístupu ke správě majetkového účtu naleznete na: Spořicí státní dluhopisy > Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

V rámci vánoční emise spořicích státních dluhopisů je opět umožněno darování spořicích státních dluhopisů zároveň s podáním žádosti o úpis, přičemž v rámci vánoční série emisí 2013 byly představeny dva nové motivy dárkových certifikátů. Více informací včetně grafické podoby certifikátů naleznete na internetových stránkách spořicích státních dluhopisů v sekci darování Spořicí státní dluhopisy > O dluhopisech > Darování.

K 12. 12. 2013 bude poprvé umožněna reinvestice jmenovité hodnoty DISKONTOVANÉHO SPOŘICÍHO STÁTNÍHO DLUHOPISU ČESKÉ REPUBLIKY, 2012–2013, více informací naleznete na: Spořicí státní dluhopisy > Jak investovat > Reinvestice jmenovité hodnoty.