Aktuality

Dluhopis Republiky

Dluhopis Republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Výnosy Dluhopisu Republiky jsou stanoveny v souladu s aktuálními výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu Dluhopisu Republiky.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.

Pořízení Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvních distributorů, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.

Dluhopis Republiky

Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky a také rok 2019 se nesl v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky, ať už reinvestičního, proti-inflačního či fixního státního dluhopisu.

Připomeňte si stoleté výročí a staňte se hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.

 

Příručka investora

Aktuálně neprobíhá žádné upisovací období emisí Dluhopisu Republiky.

Ministerstvo financí aktuálně nevydává emise Dluhopisu Republiky, neboť z hlediska efektivní správy státního dluhu a nastavování strategie jeho financování je žádoucí se zaměřit na diverzifikaci dluhových nástrojů. Analýza potřeby financování nicméně probíhá s přihlédnutím k dění na finančním trhu neustále, a to i s ohledem na nabídku produktů dostupných přímo občanům. Bližší informace o struktuře a způsobech krytí potřeby financování v příslušném rozpočtovém roce jsou uvedeny ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky, jejímž účelem je prezentace základního rámce programu financování státu pro daný rok.

Grafy a statistiky

RYCHLÝ PŘEHLED
  3. 1. 2023 3. 1. 2024
Celková jmenovitá hodnota v oběhu (mld. Kč) 90,1 91,7
Počet držitelů 70 974 69 519
Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem (ks) 575 464 624 368
Průměrný věk držitele* (roky) 56,9 58,2
Podíl na celkovém státním dluhu (%) 3,1 3,0

* Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů dluhopisů v oběhu těchto držitelů 

  • publikováno 4. 1. 2024
Graf - Počet upsaných dluhopisů vánoční emise
Počet upisovatelů v jednotlivých sériích emisí dle typu dluhopisu ((počet držitelů))
diskontovaný prémiový reinvestiční kuponový proti-inflační variabilní fixní
PILOTNÍ EMISE 2011 11775 0 20962 3125 0 0 0
JARNÍ EMISE 2012 11153 0 9711 1116 2434 0 0
VÁNOČNÍ EMISE 2012 7985 14380 11390 1512 1328 0 0
JARNÍ EMISE 2013 4591 9711 8073 542 635 0 0
VÁNOČNÍ EMISE 2013 0 19333 14288 848 1090 0 0
JARNÍ EMISE 2014 0 0 2440 0 578 126 0
DLUHOPIS REPUBLIKY 0 0 13992 0 91485 0 294

Graf - Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů v oběhu v % ()
Počet držených kusů v % -
Dluhopis Republiky - reinvestiční 4,7
Dluhopis Republiky - proti-inflační 95,2
Dluhopis Republiky - fixní 0,1

Graf - Věková struktura osob dle počtu prodaných SSD
Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů v oběhu v % ()
Držené SSD podle věku v % -
0-30 let 2,3
31-40 let 5,7
41-50 let 18,6
51-60 let 28,4
61-70 let 28,6
71-80 let 14,4
81 a více let 2

Graf - Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD
Rozdělení počtu držitelů* dle počtu kusů v oběhu (držitelů)
50 tis. 150 tis. 250 tis. 350 tis. 450 tis. 550 tis. 650 tis. 750 tis. 850 tis. 950 tis. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 4 mil. 5 mil. 10 mil. 50 mil. 50 mil.+
* domácí fyzické osoby
Četnost (počet držitelů*) 2878 7323 6834 4515 6460 4514 9406 1948 1229 1683 1050 11913 3523 2055 804 2067 895 77
Kumulovaná četnost (v %) 4,2 14,7 24,6 31,2 40,5 47 60,6 63,4 65,2 67,6 69,2 86,4 91,5 94,4 95,6 98,6 99,9 100

Distribuční místa

Kraj Distributor Obec Ulice PSČ Popis
Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Václavské náměstí 799/48 110 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 02 Jugoslávská 136/19 120 24
Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Budějovická 1912/64B 140 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Štefánikova 247/17 150 31
Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Vítězné náměstí 817/9 160 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 08 Sokolovská 371/1 186 53
Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 09 Verneřická 408/3 190 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Vršovické náměstí 67/8 101 37
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 1 Na Poříčí 1046/24 115 20
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 1 Perlová 371/5 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 1 Václavské nám. 791/32 115 20
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 2 Anglická 140/20 120 00
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 4 Na Pankráci 310/60 140 00
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 6 Dejvická 36/40 160 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 1 Na Poříčí 1046/24 115 20
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 1 Perlová 371/5 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 1 Revoluční 725/11 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 1 Spálená 2121/22 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 1 Václavské náměstí 791/32 115 20
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Kodaňská 1459/48 101 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Švehlova 3125/10 106 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 2 Anglická 140/20 120 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 2 Bělehradská 478/110 120 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 3 Biskupcova 1745/7 130 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 3 Vinohradská 89/90 130 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 4 Arkalycká 758/2 149 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 4 Československého exilu 2154/22 143 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 4 Na Pankráci 310/60 140 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 4 Novodvorská 1800/136 142 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 4 Olbrachtova 1946/64 140 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 4 Roztylská 2321/19 148 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 5 Arbesovo náměstí 257/7 150 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 5 Lidická 66/43 150 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 5 Nádražní 762/32 150 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 5 Petržílkova 2589/19 158 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 5 Radlická 333/150 150 57
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 6 Bělohorská 233/95 169 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 6 Dejvická 36/40 160 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 6 Makovského 1179/2 163 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 7 Komunardů 1130/25 170 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 7 Ovenecká 381/19 170 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 8 Ke Stírce 242/50 182 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 8 Thámova 181/20 186 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 9 Freyova 945/35 190 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 9 Chlumecká 765/6 198 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 9 Veselská 663 199 00
Jihočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice U Černé věže 1 370 26
Jihočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Písek Alšovo náměstí 178/2 397 39
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky České Budějovice Lannova třída 11/3 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jindřichův Hradec náměstí Míru 140 377 01
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Písek Karlova 107/1 397 01
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Tábor náměstí Fr. Křižíka 348/1 390 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Lannova třída 11/3 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Nádražní 1759 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Český Krumlov Špičák 136 381 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Dačice Göthova 149 380 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jindřichův Hradec náměstí Míru 140 377 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Milevsko náměstí Edvarda Beneše 2 399 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Písek Karlova 107/1 397 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prachatice Nádražní 67 383 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Strakonice Lidická 514 386 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tábor náměstí Františka Křižíka 348/1 390 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Temelín - jaderná elektrárna Březí u Týna nad Vltavou 71 375 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třeboň Na Sadech 6 379 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Týn nad Vltavou náměstí Míru 25 375 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vimperk Pivovarská 66/30 385 01
Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vyškov Husova 443/2 682 01
Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Jánská 446/6 601 55
Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Kounicova 952/4 602 00
Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Břeclav Jana Palacha 2925/7 690 02
Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Brno Joštova 694/5 602 00
Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Brno Milady Horákové 859/6 602 00
Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Blansko Rožmitálova 2302/6 678 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Boskovice třída Kapitána Jaroše 2012 680 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Holandská 874/8 639 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Joštova 694/5 602 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Milady Horákové 859/6 602 00 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Olomoucká 1257/118 618 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Palackého třída 2850/56 (KRÁLOVO POLE) 612 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Palachovo náměstí 797/4 625 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Svratecká 1247/4 (Komín) 624 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Veveří 3163/111 (PLATINIUM) 616 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kyjov Jungmannova 499/41 697 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tišnov Brněnská 151 666 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vyškov Jana Šoupala 491/1 682 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Znojmo Masarykovo náměstí 324/1 669 02
Karlovarský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary T. G. Masaryka 14 361 18
Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Cheb Březinova 18/13 350 02
Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Mariánské Lázně Hlavní třída 81/10 353 01
Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Sokolov 5. května 714 356 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní 2911/75 352 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Cheb Březinova 18/13 350 02
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chodov Staroměstská 1156 357 35
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mariánské Lázně Hlavní 81/10 353 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrov nad Ohří Brigádnická 1359 363 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Sokolov 5. května 714 356 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Toužim náměstí Jiřího z Poděbrad 107 364 01
Kraj Vysočina Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihlava Křížová 1338/1 586 23
Kraj Vysočina Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pelhřimov Masarykovo náměstí 30 393 14
Kraj Vysočina Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třebíč Karlovo náměstí 31/25 674 01
Kraj Vysočina Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žďár nad Sázavou náměstí Republiky 1450/23 591 01
Kraj Vysočina ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 1963 580 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pelhřimov Příkopy 1754 393 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třebíč Karlovo náměstí 27/21 674 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Velké Meziříčí Náměstí 85/9 594 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žďár nad Sázavou náměstí Republiky 553/26 591 01
Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Československé armády 402 502 00
Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jičín 17. listopadu 861 506 01
Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Náchod Karlovo náměstí 179 547 25
Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rychnov nad Kněžnou Staré náměstí 28 516 01
Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Trutnov Krakonošovo náměstí 20 541 01
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jičín Husova 393 506 01
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Trutnov Horská 888 541 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 80 544 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 345 508 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 7 503 51
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jaroměř Svatopluka Čecha 349 551 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jičín Husova 393 506 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nová Paka Komenského 304 509 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Bydžov Masarykovo náměstí 17 504 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rychnov nad Kněžnou Palackého 47 516 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Trutnov Horská 888 541 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vrchlabí Krkonošská 177 543 01
Liberecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 626/13 466 28
Liberecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec Felberova 12/9 461 98
Liberecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Liberec 1. máje 79/18 461 78
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Česká Lípa Barvířská 1607/3 470 01
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jablonec nad Nisou Komenského 802/17 466 29
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec 1. máje 79/18 461 78
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec Palachova 1404/2 460 01
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Bor T. G. Masaryka 830 473 01
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Turnov náměstí Českého ráje 1 511 01
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karviná Markova 47/3 733 21
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Frýdek-Místek 8. pěšího pluku 2173 738 01
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Jičín Štefánikova 2115/13 741 11
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Opava náměstí Republiky 425/15 746 71
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava 28. října 3348/65 702 70
Moravskoslezský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Frýdek-Místek tř. T.G. Masaryka 492 738 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Opava Hrnčířská 452/4 746 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Bohumín Komenského 263 735 81
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Bruntál Dr. E. Beneše 1497/21 792 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Český Těšín Nádražní 42/4 737 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Frýdek-Místek Josefa Václava Sládka 41 738 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Frýdek-Místek třída T. G. Masaryka 492 738 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Havířov Dlouhá třída 467/13 736 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karviná Hrnčířská 46/3 733 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Krnov Říční okruh 4/14 794 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Jičín Štefánikova 2086/12 741 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Opava Hrnčířská 452/4 746 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Orlová Masarykova třída 1326 735 14
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava 28. října 2663/150 702 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Hlavní třída 703/82 708 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Horní 1471/57 700 30
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Výškovická 3067/116A 700 30
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třinec Lidická 1264 739 61
Olomoucký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc třída Svobody 401/19 779 00
Olomoucký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prostějov Žižkovo náměstí 137/17 796 98
Olomoucký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přerov Palackého 2882/16 751 52
Olomoucký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Šumperk Hlavní třída 433/25 787 69
Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomouc Horní náměstí 366/6 779 00
Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Přerov Kratochvílova 147/5 750 00
Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hranice Masarykovo náměstí 121 753 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jeseník náměstí Svobody 829/17 790 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litovel náměstí Přemysla Otakara 770/4 784 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc Horní náměstí 366/6 779 00
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc Riegrova 372/4 779 00
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přerov Kratochvílova 147/5 750 00
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Šternberk Oblouková 2303/2 785 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uničov Masarykovo náměstí 2 783 91
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zábřeh náměstí Osvobození 259/11 789 01
Pardubický kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubice třída Míru 72 530 02
Pardubický kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Svitavy Náměstí Míru 111/34 568 15
Pardubický kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Orlicí Mírové náměstí 87 562 12
Pardubický kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Česká Třebová Nádražní 547 560 02
Pardubický kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Pardubice třída Míru 63 530 02
Pardubický kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Česká Třebová Nádražní 547 560 02
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chrudim Čáslavská 313 537 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litomyšl Nerudova 1285 570 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 111/6 571 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubice třída Míru 63 530 02
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Orlicí Komenského 156 562 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vysoké Mýto náměstí Přemysla Otakara II. 215 566 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žamberk Kostelní 85 564 01
Plzeňský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Domažlice Msgre. B. Staška 264 344 01
Plzeňský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Klatovy náměstí Míru 152 339 18
Plzeňský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Františkánská 356/15 305 09
Plzeňský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rokycany Malé náměstí 219 337 01
Plzeňský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Klatovy náměstí Míru 154 339 01
Plzeňský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeň Americká 2487/60 305 55
Plzeňský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeň náměstí T.G.Masaryka 1931/12 305 05
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Domažlice náměstí Míru 4 344 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Klatovy náměstí Míru 154 339 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Americká 2487/60 305 55
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Francouzská třída 2017/5 326 00
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň náměstí Republiky 96/8 301 16
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň náměstí T. G. Masaryka 1931/12 305 05
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Sedláčkova 244/26a 301 11
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přeštice Hlávkova 11/1 334 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rokycany Masarykovo náměstí 95 337 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Stříbro Masarykovo náměstí 437 349 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Sušice náměstí Svobody 2 342 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tachov náměstí Republiky 115 347 01
Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kladno náměstí Svobody 2003 272 01
Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Benešov Tyršova 162 256 56
Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kolín Rubešova 50 280 14
Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kutná Hora Štefánikova 52 284 01
Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav náměstí Míru 47 293 01
Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Příbram náměstí Arnošta z Pardubic 166 261 01
Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Benešov Karla Nového 2363 256 01
Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Beroun Husovo nám. 38/25 266 01
Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Benešov Karla Nového 2363 256 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Beroun Husovo náměstí 38/25 266 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Pražská 1777 250 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Čelákovice J. A. Komenského 1998 250 88
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kladno Italská 2417 272 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kolín Karlovo náměstí 71 280 02
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kutná Hora V Mišpulkách 1052 284 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mělník náměstí Karla IV. 3359 276 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Krátká 904 293 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nymburk náměstí Přemyslovců 15/10 288 02
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Poděbrady Husova 31/2 290 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Průhonice Uhříněveská 364 252 43
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Příbram náměstí T. G. Masaryka 143 261 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rakovník Husovo náměstí 17 269 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Říčany Barákova 237/8 251 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Slaný Masarykovo náměstí 1/7 274 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vlašim Komenského 40 258 01
Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Děčín Pohraniční 1385/14 405 02
Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litoměřice Mírové náměstí 14/6 412 96
Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Most Bankovní 1300 434 57
Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Teplice Benešovo náměstí 421/1 415 46
Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Mírové náměstí 2 400 58
Ústecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Most Moskevská 1999 434 01
Ústecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Děčín Zbrojnická 1848 405 02
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chomutov Žižkovo náměstí 5762 430 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kadaň Mírové nám. 65 432 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litoměřice Dlouhá 212/8 412 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litvínov Rooseveltova 2148 436 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Louny Pražská 95 440 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Most Moskevská 1999 434 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Roudnice nad Labem Špindlerova třída 681 413 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Teplice Kollárova 1629/9 415 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Varnsdorf Národní 512 407 47
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žatec Oblouková 169 438 01
Zlínský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uherské Hradiště Dvořákova 1210 686 55
Zlínský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlín Zarámí 4463 761 65
Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlín Dlouhá 136 760 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Holešov Palackého 821/1 769 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Otrokovice Jana Žižky 1930 765 02
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rožnov pod Radhoštěm Nerudova 2201 756 61
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uherský Brod Masarykovo náměstí 72 688 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vsetín Dolní náměstí 305 755 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlín Dlouhá 136 760 01

Elektronický přístup

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí umožňuje vlastníkovi státních dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) k informacím o stavu majetkového účtu. Vlastník dluhopisů může prostřednictvím zabezpečeného elektronického přístupu podávat požadavky na úpis, převod či předčasné splacení státních dluhopisů bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky smluvního distributora. Vlastníkovi je také umožněno měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu jako například číslo platebního účtu, doručovací adresa apod. Podrobnější informace k funkcionalitám elektronického přístupu naleznete na internetové stránce Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu > Funkcionality elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je možné zřídit několika způsoby v závislosti na tom, zda jste vlastnil/a některou z předchozích emisí státních dluhopisů či nikoliv. Přehled možností zřízení elektronického přístupu je zobrazen v níže uvedeném diagramu.

Diagram - Jak zřídit elektronický přístup ke správě majetkového účtu?

Registraci nového uživatele, který dosud nemá zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, je možné provést plně elektronickou cestou prostřednictvím portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci Identity občana - s využitím prostředku na úrovni vysoká, např. eObčanka. Zřízení majetkového účtu spolu s elektronickým přístupem k jeho správě je též možné zařídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů podáním příslušné žádosti. Detailní postup registrace nového uživatele je uveden na internetové stránce Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu > Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu – nejsem vlastníkem žádných státních dluhopisů.

Pokud jste již vlastnil/a některou emisi státních dluhopisů určených pro občany a byl Vám již tedy zřízen majetkový účet vedený v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, ale dosud Vám nebyl zřízen elektronický přístup k jeho správě, naleznete bližší informace k možnostem jeho zřízení na internetové stránce Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu > Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu – vlastnil/a jsem předchozí emise státních dluhopisů.

V případě, že Vám byl elektronický přístup ke správě majetkového účtu již zřízen, je možné pro přihlášení využít již přidělené Osobní číslo a PIN. Pokud tyto údaje nemáte k dispozici, je možné rovněž využít přihlášení prostřednictvím Vaší Identity občana, a to prostředkem s úrovní záruky vysoká nebo značná (např. eObčanka, NIA ID, Mobilní klíč eGovermentu). Postup přihlašování k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu je uveden internetové stránce Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu > Přihlášení k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu. Pro přihlášení klikněte na níže uvedený Majetkový účet červeně označený.

Majetkový účet